Rólunk

Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,

a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tagintézménye

Az 1900-ban kiadott tanterv szerint a hallássérült gyermekek tanításának célja az, hogy

„a gyermeket megtanítsák beszélni, hogy azoknak az ismereteknek a birtokába juttassák, amelyek a gyakorlati életben szükségesek, és a gyakorlati oktatás terén olyan jártasságot biztosítsanak a növendékeknek, hogy az intézetből kilépve képesek legyenek valamely kenyérkereső pályán boldogulni.”

Ezen irányvonalat követve intézményünk, 1901-ben, Klúg Péter vezetésével nyitotta meg kapuit. Az elmúlt évszázad során, a változó igényeknek megfelelően, folyamatosan módosultak, bővültek szolgáltatásaink.

Intézményünk a hallássérült gyermekek ellátásában jelenleg regionális feladatokat lát el Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megyében.

Az iskola alapfeladatai a következők:

 1. A 3-6 éves korú hallássérült gyermekek speciális óvodai nevelése, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs célú ellátása.
 2. Az általános iskolára épülő szakiskolai képzés biztosítása hallássérült tanulók, továbbá tanulásban akadályozott, halló növendékek részére. A tanulók a 9-10. évfolyam után a szakképző évfolyamon készülnek fel a szakmai vizsgára. OKJ-s számítógépszerelő, -karbantartó szakképesítés megszerzésére nyílik lehetősége a hallássérült valamin
 3. A 6-16 éves korú hallássérült gyermekek speciális általános iskolai oktatása, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs célú ellátása.
 4. A hallássérült tanulók napközis, valamint kollégiumi foglalkoztatása.
 5. t a tanulásban akadályozott fiataloknak.
 6. Az utazótanári-hálózat keretén belül folyik az integráltan tanuló diákok szurdopedagógiai megsegítése, a fent említett három megyében.
 7. A tartósan gyógykezelés alatt álló gyerekek felzárkóztatásának, oktatásának felvállalása is feladatunk.

A szegedi intézet kezdettől fogva a hangos beszédet oktatja, az elsők között előtérbe állítva a hallásnevelést. Haladó törekvés, hogy már a legkorábbi időszaktól kezdve megpróbáljuk felvenni a kapcsolatot a szülőkkel, tanácsokkal ellátni őket, hogy hogyan neveljék legeredményesebben hallássérült gyermekeiket. Fontos a gyermekek rendszeres audiológiai gondozása. Az iskola mindig feladatának tekintette, hogy növendékeit szakmára tanítsa vagy segítse továbbtanulásukat, figyelemmel kísérje további sorsukat.

„Ez a mi építőmunkánk minden más pedagógiai munkánál nagyobb erőfeszítést, nagyobb odaadást és önfeláldozást kíván, mert minden más munkánál nehezebb. Kis eredményért is teljes szakbéli felkészültséggel mindig nagy és fárasztó utakat kell megtenni.(…)”

(Klúg Péter)

Hírek

TÁJÉKOZTATÁS A 2021. MÁJUS 10-TŐL ÚJRAINDULÓ JELENLÉTI OKTATÁS KAPCSÁN

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek! A Kormány döntése értelmében az általános iskola felső tagozata és a szakiskola 2021. május 10-től visszatér a jelenléti oktatáshoz. A digitális munkarendben történő oktatás véget ér. A kollégiumba a szokásos rend szerint vasárnap délután és hétfő reggel lehet beköltözni. A korábbi járványügyi szabályok továbbra is érvényben maradnak, kérek mindenkit, hogy ezeket tartsa …

Rendkívüli felvételi eljárás 2021.

Iskolánk rendkívüli felvételi eljárást (ún. “pótfelvételit”) hirdet a következő szakképzéseken: RészSzakképesítés Előkészítő és Szakképző évfolyamok (9. E + 9., 10. évfolyam) SNI tanulók számára a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottságnak szakvéleménye alapján: Ágazat Részszakképe­sítés OKJ szám Képzési forma A képzés időtartama (tanév) Felvehető létszám (fő) Ügyvitel Számítógépes adatrögzítő 31 346 02 nappali 1+2 év 10 …

Rendkívüli szünet és online oktatás

Kedves Szülők és Diákok! Sajnálattal tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021.március 5-én megjelent rendelet szerint (17/2021.EMMI rendelet), a szakiskola mellett az általános iskola és az óvoda is bezár. Fontos rendelkezések:  – Az óvodákban 2021.március 8-tól rendkívüli szünetet rendelt el a miniszter.  A szünet utáni első munkanap 2021.április 7.  – Az általános iskolákban 2021.márc.08-tól-márc.31-ig digitális oktatás kerül bevezetésre. Ebben az időszakban az osztályfőnökök tájékoztatása …

Óvoda

Általános Iskola

Általános iskolánkban speciális szükségletű, sajátos nevelési igényű, hallássérült
(siket, nagyothalló) gyermekekkel foglalkozunk.
A felvételt nyert gyermekek először előkészítő első osztályba kerülnek, ahol
kiemelt feladat a hallás-, beszédhallás és hangos beszéd kialakítása, továbbá a
tanulást segítő részképességek fejlesztése. Az előkészítő második osztály végére
tanulóink megtanulnak olvasni, írni és szókincsük is gyarapodik. Ezen a ponton
lehetőség nyílik a jól fejlődő gyermekek integrációjára, halló társaikkal történő
együttnevelésükre.
Az első osztálytól tovább folytatódik az egyéni igényeknek megfelelő,
differenciált fejlesztés. A 8. osztály befejezését követően tanulóink általános
iskolai bizonyítványt kapnak.

Munkánk jellemzői:

 • kis létszámú (5-7 fős) osztályok
 • speciális gyógypedagógiai módszerek, eszközök
 • rendszeres egyéni foglalkozások
 • a cochleáris implantáción átesett gyermekek hallás- és beszédrehabilitációja
 • orvosi ellátás, folyamatos ápolónői ügyelet, hallásmérés
 • szakmai tanácsadás, szakirodalom ajánlása a szülőknek
 • pedagógusaink kommunikációjukban egyaránt használják a hangos
  beszédet és a jelnyelvet
 • 4. osztálytól angol nyelvtanítás
 • úszásoktatás rehabilitációs és preventív célzattal
 • szakkörök: jelnyelv, katasztrófavédelem
 • tanulmányi – és sportversenyekre felkészítés

Szakiskola

Szakiskolánkba sajátos nevelési igényű, hallássérült vagy tanulásban akadályozott tanulók jelentkezését várjuk. A felvételhez a Hallássérültek Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága vagy a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői javaslata szükséges.

Képzéseink nappali rendszerűek. Felvételi vizsga nincs. A szakmai képzés korszerű, jól felszerelt számítástechnika termekben, kiscsoportos formában történik.