Rólunk

Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,

a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tagintézménye

Az 1900-ban kiadott tanterv szerint a hallássérült gyermekek tanításának célja az, hogy

„a gyermeket megtanítsák beszélni, hogy azoknak az ismereteknek a birtokába juttassák, amelyek a gyakorlati életben szükségesek, és a gyakorlati oktatás terén olyan jártasságot biztosítsanak a növendékeknek, hogy az intézetből kilépve képesek legyenek valamely kenyérkereső pályán boldogulni.”

Ezen irányvonalat követve intézményünk, 1901-ben, Klúg Péter vezetésével nyitotta meg kapuit. Az elmúlt évszázad során, a változó igényeknek megfelelően, folyamatosan módosultak, bővültek szolgáltatásaink.

Intézményünk a hallássérült gyermekek ellátásában jelenleg regionális feladatokat lát el Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megyében.

Az iskola alapfeladatai a következők:

 1. A 3-6 éves korú hallássérült gyermekek speciális óvodai nevelése, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs célú ellátása.
 2. Az általános iskolára épülő szakiskolai képzés biztosítása hallássérült tanulók, továbbá tanulásban akadályozott, halló növendékek részére. A tanulók a 9-10. évfolyam után a szakképző évfolyamon készülnek fel a szakmai vizsgára. OKJ-s számítógépszerelő, -karbantartó szakképesítés megszerzésére nyílik lehetősége a hallássérült valamin
 3. A 6-16 éves korú hallássérült gyermekek speciális általános iskolai oktatása, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs célú ellátása.
 4. A hallássérült tanulók napközis, valamint kollégiumi foglalkoztatása.
 5. t a tanulásban akadályozott fiataloknak.
 6. Az utazótanári-hálózat keretén belül folyik az integráltan tanuló diákok szurdopedagógiai megsegítése, a fent említett három megyében.
 7. A tartósan gyógykezelés alatt álló gyerekek felzárkóztatásának, oktatásának felvállalása is feladatunk.

A szegedi intézet kezdettől fogva a hangos beszédet oktatja, az elsők között előtérbe állítva a hallásnevelést. Haladó törekvés, hogy már a legkorábbi időszaktól kezdve megpróbáljuk felvenni a kapcsolatot a szülőkkel, tanácsokkal ellátni őket, hogy hogyan neveljék legeredményesebben hallássérült gyermekeiket. Fontos a gyermekek rendszeres audiológiai gondozása. Az iskola mindig feladatának tekintette, hogy növendékeit szakmára tanítsa vagy segítse továbbtanulásukat, figyelemmel kísérje további sorsukat.

„Ez a mi építőmunkánk minden más pedagógiai munkánál nagyobb erőfeszítést, nagyobb odaadást és önfeláldozást kíván, mert minden más munkánál nehezebb. Kis eredményért is teljes szakbéli felkészültséggel mindig nagy és fárasztó utakat kell megtenni.(…)”

(Klúg Péter)

Hírek

Gyereknap 2022.

Hálásan köszönjük a Soroptimist Club Szegednek, hogy sokkal szebbé varázsolják az idei gyermeknapot!

Rendkívüli felvételi eljárás 2022.

Iskolánk rendkívüli felvételi eljárást (ún. “pótfelvételit”) hirdet a következő szakképzéseken: RészSzakképesítés Előkészítő és Szakképző évfolyamok (9. E + 9., 10. évfolyam) SNI tanulók számára a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottságnak szakvéleménye alapján: Ágazat Részszakképe­sítés OKJ szám Képzési forma A képzés időtartama (tanév) Felvehető létszám (fő) Ügyvitel Számítógépes adatrögzítő 31 346 02 nappali 1+2 év 7 …

Óvoda

Óvodai tagozatunkon 3-7 éves hallássérült kisgyermekekkel foglalkozunk.
Célunk a hallásfigyelem felkeltése, a beszédfejlődés megindítása, a meglévő hallásra alapozott hangos beszéd kialakítása. A komplex anyanyelvi nevelés a kisgyermekek életkorához igazodó játékos, tevékenységközpontú kommunikációs helyzetekben valósul meg.

Kiemelkedő feladatunknak tekintjük:

 • A gyermekek hallásfigyelmének folyamatos és állandó fejlesztését
 • A nyelvi kommunikáció indítását, fejlesztését, a nyelvi kifejezőképesség hibáinak korrigálását
 • A várható tanulási zavarok szűrését, a részképességekben mutatkozó gyengeségek korrigálását
 • Az életkori és egyéni sajátosságoknak megfelelő tudás és a gondolkodási képességek fejlesztését
 • A gyermekek személyiségének harmonikus kialakítását – Az iskolai életre való felkészítést
 • A többségi iskolai integrációra való felkészítést

Az óvodánkban nevelődő kisgyermekek számára napköziotthoni és diákotthoni elhelyezést tudunk biztosítani attól függően, hogy a szülők földrajzi távolság vagy szociális indokok miatt gyermekeik számára milyen elhelyezési formát választanak.

A gyermekek foglalkoztatása játékosan, kiscsoportos és egyéni keretek között történik. Csoportszobáinkban megtalálhatók a sokoldalú, élményszerű, a társadalmi és a természeti környezet tevékeny megismerését biztosító fejlesztő játékok, kézműve eszközök, zenei nevelést segítő berendezések, számítógép, hangszerek, speciális mozgásfejlesztő eszközök.

Három foglalkoztató teremmel rendelkezünk, ebből egy csoportszoba, egy mozgásfejlesztő, egy pedig játszó szobai funkciót tölt be. Mozgásfejlesztőnkben Ayres terápiás eszközök, a Mozgáskotta eszközei kaptak helyet, valamint gimnasztikai labdák, különféle hinták, trambulin, különböző méretű és formájú szőnyegek, alagutak állnak még a gyermekek rendelkezésére, biztosítják a speciális mozgásfejlesztést.

A gyermekek nyelvi kifejezőképességének fejlesztését szurdopedagógus végzi, óvodásaink életkori és egyéni sajátosságaihoz igazodó eszközökkel és módszerekkel, csoportos és egyéni formában. A délutáni foglalkozást nevelőtanár irányítja a szurdopedagógussal együttműködve. Az egész napos gondozási, nevelési feladatokban dajka illetve gyermekfelügyelő segít.

A gyermekek szociális fejlődését biztosítja a csoportban való munka, az egymás segítését, elfogadását támogató nevelői környezet és a különböző programok: kirándulás, ovi napok, családi napok, bábszínház, Vadaspark látogatása, Tájházi foglalkozások, hagyományos és más ünnepek, ahol életkori sajátosságaikhoz alkalmazkodó szerepekkel készülhetnek, játszhatnak kisgyermekeink.

Általános Iskola

Általános iskolánkban speciális szükségletű, sajátos nevelési igényű, hallássérült
(siket, nagyothalló) gyermekekkel foglalkozunk.
A felvételt nyert gyermekek először előkészítő első osztályba kerülnek, ahol
kiemelt feladat a hallás-, beszédhallás és hangos beszéd kialakítása, továbbá a
tanulást segítő részképességek fejlesztése. Az előkészítő második osztály végére
tanulóink megtanulnak olvasni, írni és szókincsük is gyarapodik. Ezen a ponton
lehetőség nyílik a jól fejlődő gyermekek integrációjára, halló társaikkal történő
együttnevelésükre.
Az első osztálytól tovább folytatódik az egyéni igényeknek megfelelő,
differenciált fejlesztés. A 8. osztály befejezését követően tanulóink általános
iskolai bizonyítványt kapnak.

Munkánk jellemzői:

 • kis létszámú (5-7 fős) osztályok
 • speciális gyógypedagógiai módszerek, eszközök
 • rendszeres egyéni foglalkozások
 • a cochleáris implantáción átesett gyermekek hallás- és beszédrehabilitációja
 • orvosi ellátás, folyamatos ápolónői ügyelet, hallásmérés
 • szakmai tanácsadás, szakirodalom ajánlása a szülőknek
 • pedagógusaink kommunikációjukban egyaránt használják a hangos
  beszédet és a jelnyelvet
 • 4. osztálytól angol nyelvtanítás
 • úszásoktatás rehabilitációs és preventív célzattal
 • szakkörök: jelnyelv, katasztrófavédelem
 • tanulmányi – és sportversenyekre felkészítés

A beiratkozásra meghatározott idő:

Az általános iskolai beiratkozás 7. § Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2022. április 21-22-én kell beíratni. A tanulói jogviszony létesítésével együtt a kollégiumi elhelyezés lehetősége is biztosított az intézményünkben, tekintettel a lakóhely távolságára és/vagy a gyermekvédelmi indokoltságra.

Szakiskola

Szakiskolánkba sajátos nevelési igényű, hallássérült vagy tanulásban akadályozott tanulók jelentkezését várjuk. A felvételhez a Hallássérültek Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága vagy a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői javaslata szükséges.

Képzéseink nappali rendszerűek. Felvételi vizsga nincs. A szakmai képzés korszerű, jól felszerelt számítástechnika termekben, kiscsoportos formában történik.

Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

(tagintézmény)

OM azonosító: 038484/010

Cím 6725 Szeged, Bécsi krt. 38.
Telefonszám 62/547-180
E-mail iskolatitkar.klugpeteriskola@gmail.com
Intézményvezető neve Megyesi Istvánné
Intézményvezető e-mail címe kozmutza@kfisk-hmvhely.edu.hu
Tagintézmény-vezető neve Kis Antal
Tagintézmény-vezető e-mail címe kisantal.klugp.egymi@gmail.com
Pályaválasztási felelős neve Héthy Katalin
Pályaválasztási felelős e-mail címe hethyke@gmail.com
Honlap címe, linkje www.siketekszeged.nhely.hu

Szakiskolai képzés

Ágazat/ tanulmányi terület Képzés megnevezése Képzés azonosító száma Kód-szám Képzési forma A képzés időtartama (tanév) Felvehető létszám (fő)
Informatika és távközlés Számítógépes adatrögzítő (tanulásban akadályozott tanulóknak) 32 0012 nappali 1+2 év 13 fő
Mezőgazdaság és erdészet Parkgondozó (tanulásban akadályozott tanulóknak) 27 0013 nappali 1+2 év 13 fő
Informatika és távközlés Számítógépes adatrögzítő (hallássérült tanulóknak) 32 0019 nappali 2 év 13 fő
Mezőgazdaság és erdészet Parkgondozó (hallássérült tanulóknak) 27 0013 nappali 2 év 13 fő
Szükséges iskolai végzettség 8 évfolyamos általános iskola vagy eltérő tantervű általános iskola
Felvételi feltétel/ Alkalmassági követelmény A Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vagy a Megyei Szakértői Bizottság szakvéleményének megléte (tanulásban akadályozott/hallássérült tanuló). Orvosi alkalmasság
A jelentkezés módja és határideje Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet 2. számú mellékletének megfelelően 2022.02.18-ig.
A felvételi döntés alapja Az iskola csak SNI tanulókat vesz fel a szakértői véleményben szereplő diagnózis alapján
A felvételről való értesítés módja és ideje Az iskola írásban, postai úton megküldi a felvételről szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. Általános felvételi eljárás szerint 2021.04.29.
A képzés kezdete 2022.09.01.
A tanulmányokat záró vizsga Szakmai vizsga
Oktatott idegen nyelv Angol
Kollégiumi elhelyezés Igényelhető
Nyílt nap időpontja Telefonos egyeztetés alapján a tanév során folyamatosan várjuk az érdeklődőket. 2021.12.11-én nyílt napot, pályaorientációs napot tartunk az érdeklődőknek.
Egyéb fontos tudnivalók Nincs

Pályaválasztási adatlapunk innen is letölthető.