Általános Iskola

Általános iskolánkban speciális szükségletű, sajátos nevelési igényű, hallássérült
(siket, nagyothalló) gyermekekkel foglalkozunk.
A felvételt nyert gyermekek először előkészítő első osztályba kerülnek, ahol
kiemelt feladat a hallás-, beszédhallás és hangos beszéd kialakítása, továbbá a
tanulást segítő részképességek fejlesztése. Az előkészítő második osztály végére
tanulóink megtanulnak olvasni, írni és szókincsük is gyarapodik. Ezen a ponton
lehetőség nyílik a jól fejlődő gyermekek integrációjára, halló társaikkal történő
együttnevelésükre.
Az első osztálytól tovább folytatódik az egyéni igényeknek megfelelő,
differenciált fejlesztés. A 8. osztály befejezését követően tanulóink általános
iskolai bizonyítványt kapnak.

Munkánk jellemzői:

 • kis létszámú (5-7 fős) osztályok
 • speciális gyógypedagógiai módszerek, eszközök
 • rendszeres egyéni foglalkozások
 • a cochleáris implantáción átesett gyermekek hallás- és beszédrehabilitációja
 • orvosi ellátás, folyamatos ápolónői ügyelet, hallásmérés
 • szakmai tanácsadás, szakirodalom ajánlása a szülőknek
 • pedagógusaink kommunikációjukban egyaránt használják a hangos
  beszédet és a jelnyelvet
 • 4. osztálytól angol nyelvtanítás
 • úszásoktatás rehabilitációs és preventív célzattal
 • szakkörök: jelnyelv, katasztrófavédelem
 • tanulmányi – és sportversenyekre felkészítés

A beiratkozásra meghatározott idő:

Az általános iskolai beiratkozás 7. § Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2022. április 21-22-én kell beíratni. A tanulói jogviszony létesítésével együtt a kollégiumi elhelyezés lehetősége is biztosított az intézményünkben, tekintettel a lakóhely távolságára és/vagy a gyermekvédelmi indokoltságra.