Csengetési rend

A tanítás, a foglalkozások rendje

Óvodai foglalkozások: 8.00-11.40

Iskolai órák időbeosztása:

becsengetés kicsengetés  
1. óra 7.45 8.30
2. óra 8.35 9.20
3. óra 9.35 10.20
4. óra 10.35 11.20
5. óra 11.30 12.15
6. óra 12.20 13.05
7. óra 13.10 13.55
8. óra 14.00 14.45

A tanítási óra (elméleti) ideje 45 perc. Ennél rövidebb vagy hosszabb tanítási óra is szervezhető, azzal a megkötéssel, hogy a tanítási óra ideje 35 percnél nem lehet rövidet és 135 percnél nem lehet hosszabb.

Az intézmény nyitva tartása:

– a bejáró tanulók számára tanítási napokon 6.30-tól az utolsó tanítási óra, illetve szakkör, sportkör végéig;

– a bejáró, délutáni foglalkozásokon résztvevő tanulók 6.30-18.00 között. Kollégiumban lakók számára a tanév szorgalmi időszakában folyamatosan;

– portaszolgálat:

– tanítási napokon hétfőtől csütörtökig: 6.00-tól 20.0-ig, pénteken: 6.00-tól 17.00-ig;

– a nyári szünet ideje alatt hétfőtől péntekig: 8.00-tól 16.00-ig.