Gondolatjel csoport

A Gondolatjel csoport 2010-ben alakult meg. A gyermekek szakköri formában, jelnyelven tanulják az ismert dalokat, slágereket, amelyeket megfelelő koreográfiával városi és országos rendezvényeken adnak elő.

Az intézménybe járó gyermekek minden év szeptemberében nyilatkoznak arról, hogy részt kívánnak venni a szakköri foglalkozásokon. Aki beiratkozott, annak kötelessége járni a megadott időpontokban, de senkinek nem muszáj szerepelni közönség előtt, ha nem akar. A szakkörbe előkészítő osztálytól szakiskoláig bárki jelentkezhet. Hetente több foglalkozás van, ahol csoportbontásban tanulják a mondókákat, dalokat, a hozzá kapcsolódó jeleket és a koreográfiát.

Évente 30-40 fellépésre hívnak bennünket, főképp Szegeden és környékén. De többször szerepeltünk már Budapesten, a Balaton környékén és Kecskeméten is. Felléptünk a Magyar Rádió Gyermekkórusával, jeleltünk Ópusztaszeren 3000 ember előtt és Kolozsváron, Jelnyelvi Kórustalálkozón. A tanuláson kívül sok közös programon veszünk részt, kirándulásokat, táborokat szervezünk.