Különös közzétételi lista

A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. §-a alapján a következőket tesszük közzé:

Szervezeti és Működési Szabályzat

Pedagógiai program

Házirend

Általános adatok:

1. A szakiskolai felvételi lehetőségről szóló tájékoztató. Az általános iskolai lehetőségekről szóló tájékoztató.

2. A szakiskolai beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma. Az általános iskolai beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma.

3. Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

5. Nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

7. Szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program

8. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

9. A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

10. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

11. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok

12. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei

13. A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai

14. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

15. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma