Óvoda

Óvodai tagozatunkon 3-7 éves hallássérült kisgyermekekkel foglalkozunk.
Célunk a hallásfigyelem felkeltése, a beszédfejlődés megindítása, a meglévő hallásra alapozott hangos beszéd kialakítása. A komplex anyanyelvi nevelés a kisgyermekek életkorához igazodó játékos, tevékenységközpontú kommunikációs helyzetekben valósul meg.

Kiemelkedő feladatunknak tekintjük:

  • A gyermekek hallásfigyelmének folyamatos és állandó fejlesztését
  • A nyelvi kommunikáció indítását, fejlesztését, a nyelvi kifejezőképesség hibáinak korrigálását
  • A várható tanulási zavarok szűrését, a részképességekben mutatkozó gyengeségek korrigálását
  • Az életkori és egyéni sajátosságoknak megfelelő tudás és a gondolkodási képességek fejlesztését
  • A gyermekek személyiségének harmonikus kialakítását – Az iskolai életre való felkészítést
  • A többségi iskolai integrációra való felkészítést

Az óvodánkban nevelődő kisgyermekek számára napköziotthoni és diákotthoni elhelyezést tudunk biztosítani attól függően, hogy a szülők földrajzi távolság vagy szociális indokok miatt gyermekeik számára milyen elhelyezési formát választanak.

A gyermekek foglalkoztatása játékosan, kiscsoportos és egyéni keretek között történik. Csoportszobáinkban megtalálhatók a sokoldalú, élményszerű, a társadalmi és a természeti környezet tevékeny megismerését biztosító fejlesztő játékok, kézműve eszközök, zenei nevelést segítő berendezések, számítógép, hangszerek, speciális mozgásfejlesztő eszközök.

Három foglalkoztató teremmel rendelkezünk, ebből egy csoportszoba, egy mozgásfejlesztő, egy pedig játszó szobai funkciót tölt be. Mozgásfejlesztőnkben Ayres terápiás eszközök, a Mozgáskotta eszközei kaptak helyet, valamint gimnasztikai labdák, különféle hinták, trambulin, különböző méretű és formájú szőnyegek, alagutak állnak még a gyermekek rendelkezésére, biztosítják a speciális mozgásfejlesztést.

A gyermekek nyelvi kifejezőképességének fejlesztését szurdopedagógus végzi, óvodásaink életkori és egyéni sajátosságaihoz igazodó eszközökkel és módszerekkel, csoportos és egyéni formában. A délutáni foglalkozást nevelőtanár irányítja a szurdopedagógussal együttműködve. Az egész napos gondozási, nevelési feladatokban dajka illetve gyermekfelügyelő segít.

A gyermekek szociális fejlődését biztosítja a csoportban való munka, az egymás segítését, elfogadását támogató nevelői környezet és a különböző programok: kirándulás, ovi napok, családi napok, bábszínház, Vadaspark látogatása, Tájházi foglalkozások, hagyományos és más ünnepek, ahol életkori sajátosságaikhoz alkalmazkodó szerepekkel készülhetnek, játszhatnak kisgyermekeink.